–  Varer indleveres og registreres i vores system og sættes til salg i butikken
–  Når varen er solgt, kommer den med i vores månedlige opgørelse over solgte varer, som opgøres den sidste hverdag i måneden
–  Opgørelser over solgte varer sendes på e-mail primo måneden efter salget
–  Solgte varer afregnes til det oplyste kontonummer d. 10. eller første efterfølgende hverdag


Eks.:

En vare solgt i januar måned opgøres primo februar, og en opgørelse fremsendes på e-mail.
Afregning af de solgte varer overf
øres d. 10. eller første hverdag herefter i marts måned.
Afregning overf
øres direkte til den konto, du har oplyst ved indlevering.