1. Når Den Sorte Hingst tager dine varer i kommission, står vi for al salg, markedsføring og kundekontakt.
Salgskommissionen er på 35% af varens salgspris. Dine varer er i kommission i op til 6 måneder, herefter skal du afhente dine varer.

2. Kommission opgøres følgende måned + 30 dage og overføres til din bank d. 10. i måneden eller første bankdag herefter.

3. Prisen fastsættes af dig eller i samarbejde med butikken med henblik på en realistisk salgspris set ud fra varens type, stand og salgbarhed. Ved indlevering skriver du under på, at varerne kun sælges gennem butikken.

4. Vi forbeholder os ret til at regulere prisen op til 20% i forhold til den aftalte pris, uden at vi informerer om det. Regulering ud over 20% sker kun efter aftale.

5. Varer solgt over telefon eller e-mail sendes ikke, førend betaling for varen er modtaget.

6. Når du indleverer varer til butikken accepterer du samtidigt, at vi må medbringe dem til events og fremvise dem med henblik på salg.

7. Da dine varer overlades til Butik Den Sorte Hingst som kommissionsvare, er det din private forsikring, der gælder ved eventuel skade eller bortkomst. Butikken er sikret med videoovervågning og er forsikret i henhold til alm. lovgivning.

8. Indleverede varer, der afhentes inden udløb af kommissionsperioden pålægges et gebyr:
Op til 499 kr. – gebyr 100 kr.
Fra 500 kr. – gebyr 200 kr.
Fra 2000 kr. – gebyr 500 kr.

9. Opdager vi fejl og mangler på varen, eller er det tydeligt for os, at varen ikke sælger, kan vi bede dig om at komme og hente den/dem. Vi vil altid informere dig om dette pr. mail.

10. Vi modtager ikke varer i kommission, som er behæftet med gæld eller varer, der ikke er dine egne, med mindre du kan fremvise fuldmagt.

11. Afhentes returvarer ikke inden 14 dage, overgår de til butikken, med mindre anden skriftlig aftale foreligger.

Handelsbetingelser
Betingelser
Indleveringsliste
Indlevering