Her kan du se nogle af de fede varer, vi løbende får ind i butikken.
Vi kan ikke garantere, at vi har det, du ser her – men fortvivl ikke, der kommer hele tiden nye, spændende varer på vores hylder, da vi får indleveringer 2 gange om ugen 🙂

Du kan altid kontakte os for mere info på tlf. 60 66 34 56 eller mail butik@densortehingst.dk
Vi har selvfølgelig meget mere end det, du kan se her, så kig ned til os – også hvis du bare har lyst til at tage en hestesnak 🙂

Vi bor på Ny Toftegaard, Rytterbakken 2A, 3650 Ølstykke.